Home

Wikipedia tetraeder

Black phosphorus is the thermodynamically stable form of phosphorus at room temperature and pressure, with a heat of formation of -39.3 kJ/mol (relative to white phosphorus which is defined as the standard state) Das Objekt ähnelt einer Sierpinski-Pyramide, dem dreidimensionalen Analogon des Sierpinski-Dreiecks.Im ersten Schritt wird das Tetraeder in vier kleinere Tetraeder unterteilt, zwischen denen sich in der Mitte ein Oktaeder bildet The Sierpinski triangle (also with the original orthography Sierpiński), also called the Sierpinski gasket or Sierpinski sieve, is a fractal and attractive fixed set with the overall shape of an equilateral triangle, subdivided recursively into smaller equilateral triangles

A szabályos tetraéder két szomszédos lapja által közrezárt szög (α) 70,53° (két tizedesjegyre kerekítve). Az élek a szemben fekvő lappal 54,74°-ot zárnak be (β) Scheikundig. Alle moleculen met een sp 3-hybridisatie, zoals methaan (CH 4), hebben de structuur van een viervlak: de koolstof in het middelpunt en de vier waterstoffen op de vier hoekpunten van het viervlak En pyramide er et legeme som består av en grunnflate (base), med et gitt antall sider (n-sider, hvor n≥3). Ved hver av disse sidene er en trekantformet side. Det tredje hjørnet til disse trekantene møtes i et felles punkt, som ikke behøver å være plassert direkte over grunnflaten En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er 60 grader.Den er spesiell fordi den alltid har samme form; sidene og vinklene varierer aldri, slik som de kan gjøre i en likebeint eller rettvinklet trekant Et polyeder er en særlig type rumlig figur. Et polyeder kan bestå af et vilkårligt antal polygoner, dog mindst fire, som hver især kan have en vilkårlig form.Kravet er blot, at fladerne mødes i fælles kanter, så den rumlige figur har en sammenhængende overflade uden huller

Geometrien er en del af matematikken, der omhandler former, størrelser og figurer.Ordet geometri kommer af græsk, og betyder jordmåling. Grunden til dette er, at den ældste geometri blev skabt af de gamle flodkulturer (ægypterne og babylonerne), der måtte opfinde metoder til opmåling af marker m.m Een voetangel, tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd, is een wapen met vier of meer punten waarvan er altijd een naar boven staat. Als de punten met lijnen verbonden worden ontstaat een tetraëder Ett rätblock är en tredimensionell åttahörnig geometrisk figur, definierad som en rätvinklig parallellepiped.Mera intuitivt, formad som en tegelsten. En kub är specialfallet av ett rätblock då alla kanter är lika långa Cirkeln inom Euklidisk geometri. Cirkeln är ett primitivt objekt i den euklidiska geometrin och introduceras i axiomet enligt vilket, givet en sträcka, det finns en cirkel med mittpunkt i en av sträckans ändpunkter och med sträckan som radie Een voetangel, tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd, is een wapen met vier of meer punten waarvan er altijd een naar boven staat. Als de punten met lijnen verbonden worden ontstaat een tetraëder

Allotropes of phosphorus - Wikipedia

  1. Tetraeder (Bottrop) - Wikipedia
  2. Sierpiński triangle - Wikipedia
  3. Tetraéder - Wikipédia
  4. Viervlak - Wikipedia
  5. Pyramide - Wikipedia
  6. Likesidet trekant - Wikipedia
  7. Polyeder - Wikipedia, den frie encyklopæd

Geometri - Wikipedia, den frie encyklopæd

  1. Voetangel - Wikipedia
  2. Rätblock - Wikipedia
  3. Cirkel - Wikipedia

populär: