Home

Arbetarklass lön

Här hittar du lektionsanteckningar om du varit sjuk eller av annan anledning inte antecknat själv Ladda ner powerpointen. Vad, var och när? Det som kännetecknar den industriella produktionen är att den huvudsakligen utnyttjar mekanisk kraft, inte muskelkraft Utveckling Tidig organisering. Uppkomsten av en svensk arbetarklass skedde i samband med den industriella revolutionen. [6] Denna kom till Sverige i mitten av 1800. Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första politiska partier

SOU 1922:33. Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning : jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena.

Instuderingsfrågor HI1201 antike

  1. Den industriella revolutionen historia12
  2. Arbetarrörelsen i Sverige - Wikipedi
  3. Ekonomi och handel 1776-1914 Det långa 1800-talet Historia SO-rumme

Frihetstidens Sverige Nya tiden Historia SO-rumme

populär: