Home

Socialtjänstens uppdrag

Handböcke

Rättighetsbärare eller problembärare? - Stiftelsen Allmänna Barnhuse

  1. Välkommen till Cederängen. Cederängen utrednings- och behandlingshem Cederängen är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn i åldrarna 0-12 år.
  2. Fullmäktiges uppdrag och organisation. Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor.
  3. Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag.
  4. Hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av.
  5. År 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag från regeringen att utveckla kompetensteamet till ett nationellt kompetensteam. Inom ramen för uppdrage

Grums kommun hyllar Sven-Erik Magnusson Sju konstverk kommer att installeras på olika platser runt om i kommunen. Den 27 maj kl. 14.00 har vi en officiell invig.. I Skottland omfattas alla barn och unga, deras föräldrar samt all personal som arbetar med barn och unga av GIRFEC (Getting it right för every child)

Forskning och utveckling i Stockholms stad ska bidra till bättre resultat för brukarna genom att stödja stadsdelarna att erbjuda insatser baserade på bästa. Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård. Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen Nu kommer det ett nytt och minnesvärt sätt att skicka kort och gåva i-ett till det lilla nyfödda barnet. Med ett unikt och designat kort, glatt budskap och en.

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen. Att värna om de minsta hör till samhällets mest centrala uppgifter. Men en kartläggning som SVT:s Uppdrag granskning har genomfört visar att många. Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag.

populär: