Home

Skolkopieringsavtalet

Lag och rätt - iktnatverket

rätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer. Skolkopieringsavtalet (se Tidningar & böcker) gör det tillåtet att använda bilder och annat material från böcker, tidningar och nyhetssajter i exempelvis en Powerpoint-presentation. Får jag publicera mitt eget material på internet? NJA. Filmer, presentationer och annat som du har skapat bestämmer du förstås själv över Inloggning i Quiculum - registrera mobilnummer i Dexter! Kan tyckas bakvänt men det funkar bra! Se till att alla dina elever har mobilnummer registrerat LU 1979/80:34 N11rnra11de lrde/se 3 Fiires/agen lrddsc miingf aldigats med stihl m· första stycket skall i fråga om ersättnin

Tankar och bilder! - malenasblogg

 1. Skolkopieringsavtalet gäller fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 och förlängs ett kalenderår i sänder om ingen av parterna säger upp avtalet. Bestämmelsen om engångsmaterial har ändrats på så sätt att Skolkopieringsavtalet inte ger rätt att kopiera och dela ur förlagsutgivna tryckta engångsmaterial som t.ex. övningsbok och arbetshäfte
 2. Det här ingår inte i Skolkopieringsavtalet. Trots att skolan har ett Skolkopieringsavtal finns viss kopiering som du inte får göra. Du får inte. kopiera för att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel; kopiera ur tryckta förlagsutgivna arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial
 3. Här bloggar vi om digitala resurser som finns tillgängliga för dig som är pedagog i Norrköpings kommun. Hör av dig till Systemförvaltningen om du vill ha mer information om en specifik tjänst och hjälp att komma igång
 4. Observera att elevernas åtkomst är begränsad till det aktuella läsåret (Skolkopieringsavtalet punkt 9.5). Upplagt kl. 13th March 2012 av Liljedahls Väggablogg
 5. Om två lärare gemensamt planerat undervisningsavsnittet får de båda ha åtkomst till materialet. Observera att elevernas åtkomst är begränsad till det aktuella läsåret (Skolkopieringsavtalet punkt 9.5)
 6. Skolkopieringsavtalet 22. Detta får vi göra med upphovsrättsskyddade bilder och texter! • Lägga in i presentationer. • Skriva ut. • Skanna. • Spara digitala kopior (på tex USB). • Maila kopior inom undervisningsgruppen. • Digitala kopior på intranät (inom undervisningsgruppen). 23. Detta får vi inte göra.
 7. 28 mar 2015 . När bara en av hans drakar finns kvar dyker det upp en drakjägare utskickad från kejsaren och Ping flyr tillsammans med råttan Hua på

Upphovsrätt Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras egna verk får framföras, spridas och visas Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål Skolkopieringsavtalet omfattar inte digitalt lagrade verk, till exempel ett bildarkiv eller e-läromedel, om skolan ingått annat avtal med rättighetshavare som reglerar sådan kopiering och tillgängliggörande. Kom ihåg! Ange upphovspersonens respektive fotografens namn och källan på eller i anslutning till kopian

Search the history of over 351 billion web pages on the Internet Vilka har tecknat Skolkopieringsavtalet? Alla kommuner, landsting och regioner har ingått Skolkopieringsavtalet för att underlätta lärarnas yrkesutövning i offentlig grund- och gymnasieskola, yrkeshögskola och förskola. Även en majoritet av friskolorna har tecknat Skolkopieringsavtalet. Vad kostar Skolkopieringsavtalet Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagra 1 FRED NILSSON GUNNAR SVEDBERG Improve Your BASIC Grammar 2 Lärarmaterial2 Fred Nilsson & Gunnar Svedberg Improve Your B.. Skolkopieringsavtalet. Foto: Shutterstock. Vad är okej att kopiera? Guiden Det är inte alltid så lätt att veta vilka filmer, bilder och texter som man får.

Tankar och bilder!: Upphovsrätt, konstnärer och lite naket

 1. Skolkopieringsavtalet ger bara rätt att dela ett projektarbete i skolans interna nätverk där skolans personal, elever och föräldrar kan komma in
 2. gtjänster som Netflix eller HBO utan att förskolan har licensavtal
 3. n om kopieringsreglerna Det är viktigt att information om kopieringsreglerna når fram till skolans lärare
 4. Avdelning Familje- och utbildningsförvaltningen. Tfn: 0240-66 02 16 E-post: fou@smedjebacken.se. Mer information. Lathund (pdf, 524.8 kB) skolkopieringsavtalet
 5. Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014. Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal . Läs me
 6. Jan 2014, Regler i Skolkopieringsavtalet Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrätts-lagen. För att underlätta lärarnas yrkesutövning och elevernas undervisning finns ett Skolkopieringsavtal som ger lärare och elever rätt att, i viss omfattning, kopiera och del

Vi vill här poängtera att skolkopieringsavtalet och notkopieringsavtalet är heltäckande och inte behöver kompletteras med ett eller flera avtal med någon. Den innebär att upphovspersonen ensam har rätt att bestämma hur verket ska användas eller spridas. Med upphovsperson avses skaparen av exempelvis en text, bild eller karta. Ingen kopiering får göras utan tillstånd. Skolor är dock undantagna genom Skolkopieringsavtalet och andra regler gäller också vid privat bruk (se nedan) Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd som är till för att underlätta när copyrightskyddat material behöver kunna kopieras och delas för undervisning och pedagogisk verksamhet. Avtalet omfattar kommunal förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, Komvux, SFI, påbyggnadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning

Digitala resurser: september 2016 - Lärande IK

 1. Fråga. Är det fritt att använda bilder som jag har hittat på nätet i undervisningen? Svar. Alla texter och bilder som är originella är skyddade av upphovsrätt
 2. Vad säger skolkopieringsavtalet? Hur får jag kopiera? Du får fotokopiera, göra utskrift, skanna, kopiera från CD-rom, ladda ner - men bara för att komplettera läromedel som eleven förutsätts ha för undervisningen. Vad får jag kopiera? Alla offentliggjorda svenska och utländska verk. Vem får kopiera
 3. Hur lång tid tar det att få tillstånd från Bildupphovsrätt? Ofta går tillstånd snabbt att få till men ibland behöver vi kontakta konstnären för att försäkra oss om att personen vill medverka
 4. visnlngsändamål, enligt Skolkopieringsavtalet (Bonusavtalet)_ Således ar aven kopieting av enstaka sidor totatt ørbjuden. Las och skriv. Ringa in rattord
 5. ← 15/15 regeln i skolkopieringsavtalet innebär att lärare får skriva ut eller ladda ner motsvarande 15 A4-sidor från en och samma förlaga per elev och kalenderhalvår för undervisningen. Lärare får fritt kopiera upp noter till en offentlig konsert enligt skolkopieringsavtalet
 6. gtjänster som Netflix eller HBO utan att skolan har licensavtal

Bra information v35! - Veckobrev AG

 1. Fråga. Vad gäller för kursmaterial som publiceras på ett system med individuell inloggning (t.ex. LUVIT, Ping Pong, WebCT med flera LMS) som är ej tillgängligt för allmänheten utan bara till ett begränsat antal studenter, vilka är registrerade på en viss kurs där materialet används som kurslitteratur
 2. Lärarna kopierar inte upp lärarböcker åt elever utan följer regler enligt Skolkopieringsavtalet. Observera att läser du kurser på Miroi så betalar och ordnar du all din litteratur på egen hand oavsett om det är grundläggande- eller gymnasial vuxenutbildning
 3. När du använder bilder i ett skolarbete gäller skolkopieringsavtalet som ger vissa undantag i upphovsrättslagen
 4. Den här litteraturen använder vi på de olika yrkesutbildningarna. Litteraturlista. Lärarna kopierar inte upp lärarböcker åt elever utan följer regler enligt Skolkopieringsavtalet
 5. Skolkopieringsavtalet 2014 Max så många kopior/exemplar att eleverna får var sitt och läraren själv får några Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en hel bok till dig själv - däremot får du inte skanna en hel bok eller spara en hel bok i digital for
 6. skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägg

Länkskafferiet - Skolämnen Denna sida lär ut konsten att tala inför publik. Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Upphovsrätt förskolan. Det finns många möjligheter att se film, hämta bilder och lyssna på musik via nätet. Men vad är det som gäller i förskolan och skolan, vad får du som pedagog göra och inte göra Enligt skolkopieringsavtalet har du stor möjlighet att använda bilder i din undervisning. Du får skriva ut, dela ut papperskopior, skanna, ladda ner, kopiera för att lägga in i presentationer, projicera och visa på skärm, spara digitala kopior, dela digitala presentationer i skolans slutna nätverk m m skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångs-material. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsän-damål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del a En enskild lärares kopiering kan, i strid med avtalet, bli den enda utvägen ur en ansträngd undervisningssituation. Enligt den så kallade 15—15-regeln i skolkopieringsavtalet får högst 15 procent av sidorna, dock högst 15 sidor, i en skrift kopieras i ett exemplar per elev. För utskrifter från nätet är begränsningen 15 A4-sidor

Skriva C - genrepedagogik för sfi by Folkuniversitetets

 1. av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bl
 2. Kort om avtalet. Avtalet omfattar inte bara grund- och gymnasieskolan utan även förskolan och YH-verksamhet. Avtalet möter pedagogernas och barnens och elevernas behov av att kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material även i dessa verksamhete
 3. Plan mot kränkande behandling 2018 Policy vid byte av program för elever i åk.1 Rutiner ang. omdöme för elev som byter skola Handlingsplan vid hot och våld Handlingsplan vid blodsmitta, allergier och olycksfall Skolkopieringsavtalet Handlingsplan för Hedersrelaterad problematik Policy mot rökning Rutiner för uppföljning av närvaro.
 4. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtal överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden
 5. skolkopieringsavtalet. Ofta får vad som menas med enstaka exemplar avgöras från fall . praktikan Upphovsrätt Uppdaterad 2004- 05-17 2 till fall. Viktigt är att.
 6. na om avtal och regler för kopiering varje läsår
 7. bonuscopyright.se Vilken licensnivå passar din verksamhet Det finns tre licensnivåer - nomal volym och bas Med årslicens på normalnivå får anställda kopiera och dela frå

Vad är tillåten på nätet som lärare - Bällstabergsskola

Websites With Similar Rank Analysis. Alexa rank is a scoring framework that measuring an activity and making characterization as per this movement those Alexa Toolbar clients are going to sites För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk. För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[rediger

skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och döma for undervisningsàndamål, enligt Skolkopieringsavtalet (Bonusavtalet)_ Så/edes ar aven koptenng av enstaka s,'dor totalt õtbjuden . Vilken bokstav sakna Enligt Skolkopieringsavtalet har skolor rätt att använda bilder i undervisningen. Det här får lärare och elever göra med upphovsrättsskyddade. Letar du efter bilder, film eller musik som du kan använda fritt i ditt digitala undervisningsmaterial? Nedan listas webbplatser där du kan söka efter fria bilder och

Bland materialet i övrigt kan nämnas Internationella handelskammarens Grundregler för reklam och Regler för sälj främjande åtgärder, konsumentverkets riktlinjer för prisaktiviteter (Konsument - och marknadslagstiftningen), skolkopieringsavtalet, stadgarna för Föreningen Svensk Forms Opinonsnämnd samt de centrala överenskommelserna. Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-24 Justerare Utdragsbestyrkande § 37 Delårsrapport per den 31 mars 2013 Dnr UN 2013/014 bonuspresskopia.se om kakor dokument kontakt in english beställ start om oss upphovsrätt utbildning arbetsplats vanliga frågor högskoleavtalet kopiera och dela rätt - analogt och digitalt alla högskolor och universite av skolkopieringsavtalet Given kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras fór undervisningsändamål. Kopiering fòr undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden Enligt Skolkopieringsavtalet har skolor rätt att använda bilder i undervisningen. Observera att bilderna finns i både gratisversion och betalversion. I skolan får man använda dessa bilder helt fritt om man bara anger vad. Art Images for College Teaching länk till annan webbplats

Användning av upphovsrättsskyddat material 3 (3) 2016-03-16 Skolkopieringsavtalet gäller enbart sådan undervisningsverksamhet som står under tillsyn av Skolverket eller Folkbildningsrådet

modernisering av skolkopieringsavtalet kunnat ske vid tre tillfällen 2005, 2007 och 2010. Den senaste versionen, som jämsides med den norska, Vd har ordet: Intet är som väntansår Bonus Presskopias 15 medlemsorganisa-tioner företräder upphovsmäns, förläggares och utgivares rättigheter inom de fl esta lit k. skolkopieringsavtalet, se prop. 1977/78:100, bilaga 12 s. 243). Det första avtalet ingicks år 1973. År 1976 träffades ett nytt, tvåårigt avtal. Detta avtal har den 26 juni 1978 i sin tur ersatts av ett nytt avtal, som gäller fr. o. m. den 1 juli 1978 t.o.m. den 30 juni 1979 Skolkopieringsavtalet har handlats fram mellan Bonus Presskopia och Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) I avtalet finns regler för kopiering som berör såväl personal (lärare) som dig som studerande vid Region Värmlands folkhögskolor (däribland Molkoms folkhögskola). Kontakt. Telefon: 0553 - 100 04. E-post: folkhogskola@molkom.n Sådana inspelningar får endast användas i undervisningssammanhang, se skolkopiering Har Robinson-musiken skaffats via inspelning från Radio- eller TV-kanal för vilken skolkopieringsavtalet gäller, och används den endast i projektarbetet (undervisnings-sammanhang), så finns det inga problem i vart fall med den kopieringen Det kan vara svårt att avgöra vad man får och inte får göra med bilder från internet. Skolkopieringsavtalet gör så att en viss del går att återpublicera från tidningar och böcker. Men är bilderna av kommersiell art träder upphovsrättslagen in och du får inte återpublicera dessa utan att ha upphovsmakarens tillåtelse

Bra information v37! - Veckobrev AG

Skolan måste lära ut att det bara är tack vare skolkopieringsavtalet som de får göra så. Man får heller inte glömma punkt 11c i de allmänna villkore * 300 000 kr till skolkopieringsavtalet * 3,2 mkr i förstärkt utbildningskvalitet och ökad lärartäthet. Alexander Lewerentz (M) yrkar, med instämmande av Louise Rehn Winsborg (M), avslag på ovanstående yrkanden samt bifall till förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgån Läromedel är en del av skolans infrastruktur. Regeringen måste därför säkra att alla lärare och elever får de läromedel de behöver. Inför miniminivåer som kommuner och friskolor ska leva upp till, skriver Rickard Vinde, vd i Svenska Läromedel

Skolkopieringsavtalet gällande grund och gymnaiseskolan har ändrats något från och med läsåret 2010/11. Avtalet inbegriper nu även viss rätt att framställa. Avviker begäran om kopiering från Skolkopieringsavtalet (SKA) ska beställaren kunna presentera ett individuellt avtal som är tecknat med upphovsrättshavaren som ger rätt att kopiera utöver SKA. Kopia ska bifogas beställningen

skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till tv bonuscopyright.se Innehåll Beskrivning:Skolor & förskolor Skolkopieringsavtalet ger lärare pedagoger elever och barn möjlighet att kopiera och dela texter bilder och noter för undervisning och. D etta verk r skyddat av lagen om upphovsrtt. Vid tillmpning av skolkopieringsavtalet (ven kallat B O N U S - avtalet) r detta verk att se som ett engngsmaterial. Engngsmaterial fr enligt avtalet ver huvud taget inte kopieras fr undervisningsndaml Vid tillmpning av skolkopieringsavtalet (ven kallat BONUS-avtalet) r detta verk att se som ett engngsmaterial. Engngsmaterial fr enligt avtalet ver huvud taget inte kopieras fr undervisningsndaml. Kopiering fr undervisningsndaml av denna bok r sledes helt frbjuden

Bonus Copyright: Kommun / landsting /regio

k. skolkopieringsavtalet, se prop. 1977/78:100, bilaga 12 s. 243). Det första avtalet ingicks år 1973. År 1976 träffades ett nytt, tvåårigt avtal. Detta avtal har den 26juni 1978 i sin tur ersatts av ett nytt avtal.som gäller fr. o. m. den 1 juli 1978 t.o.m. den 30 juni 1979 från Skolkopieringsavtalet, KFA kräver ett avtal med Sverigeskommuner och landsting för nyttjandet av upphovsrättsliga verk. Styrelsen ska yttra sig över utredningen senast 1 sept. Sen förbereder även KFA att göra vissa uppvaktningar till riksdag och departement oavsett vilken regering det blir. Gästateljéer/Västra Götalan I det s.k. skolkopieringsavtalet ingår en klausul om att parterna tillsammans ska genomföra utredningar om hur bl.a. den digitala tekniken påverkar inspelning, kopiering, överföring och framförande av skyddat material. Under 2012 lät Kopiosto göra e

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme EG-rättens betydelse för handläggning m.m. Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2008-2009 Meddelande om förbud mot kopiering med stöd av Skolkopieringsavtalet Ändring av AGS-KL Nya regler om kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Övrig följer kraven riskerar därmed att göra intrång i upphovsmannens ensamrättigheter. Enligt förslaget ska ett undantag införas. Kraven ska i första hand gälla de förfoganden som har störst betydelse för upphovsmännen, exempelvis om någon läser in talböcker eller gör dem tillgängliga på internet. I andra fall, där risken för missbruk är mindre, Upphovsrättslagen gör i princip ingen skillnad mellan olika tekniker som används Om Bonus Presskopia. Upphovsrätt & kopiering. Upphovsrätt och avtalsmöjligheter. Till statsrådet och chefen för. Justitiedepartementet. Regeringen beslutade den 15 december 2011 att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågor om vissa civilrättsliga förvaltnings- ärenden inom upphovsrätt och bolagsrätt

Upphovsrätten för texter i skolan - Skolverke

Välkomna till Tips & guider! Här lägger vi upp tips om hur it kan användas i undervisning och kursadministration Sveriges Kommuner och Landsting - Meddelande om förbud mot kopie­ring med stöd av Skolkopieringsavtalet. Cirkulär 08:56. Ls080001-56 Sveriges Kommuner och Landsting - Ändring av AGS-KL. Cirkulär 08:58. Ls080001-5 Prop. 1981/82:111. Regeringens proposition 1981/82:111. om vissa flimfrågor m. m. beslutad den 8 mars 1982. Regeringen föreslår riksdagen all antaga de förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll Klicka här för att ladda ner facit till Läs & lös 4 - Sanoma Utbildnin

populär: